MACD

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


MACD

MACD (Analiza zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych) oraz histogram MACD jest najbardziej zaawansowanym wskaźnikiem śledzącym trend. MACD i histogram MACD jest pokazywany na tym samym wykresie komputerowym, MACD w postaci linii a histogram MACD w postaci słupków. Pamiętajmy, że tak jak wszystkie tego typu wskaźniki wysyła mylne sygnały w trendzie horyzontalnym. Jego budowa opiera się na trzech średnich ruchomych wykładniczych. Przedstawiony jest w formie dwóch linii, których przecięcie daje sygnał kupna lub sprzedaży. Linia szybka jest różnicą 12- dniowej i 26-dniowej EMA . Linię wolną tworzy 9-dniowa szybkiej linii EMA. Obecnie w pakietach do analizy technicznej powszechnie stosowany jest histogram MACD. Umożliwia on badanie układu sił w sposób bardziej dogłębny.

Histogram MACD jest jednym z najlepszych narzędzi analizy technicznej. Histogram MACD = linia MACD – linia sygnału. Różnica ta jest wykreślana w formie pionowych słupków. Im większa różnica tym większy słupek i odwrotnie. Histogram ma wartość 0 „zero”, gdy obie linie MACD są styczne. Jeżeli szybka linia znajduje się powyżej linii wolnej, histogram leży powyżej linii 0. Gdy szybka linia znajduje się poniżej linii wolnej, histogram leży poniżej linii 0. Każdy słupek reprezentuje okienko czasowe, na podstawie którego przeprowadzane są transakcje. Sygnał płynący z szerszego okienka czasowego jest ważniejszy i poprzedza znaczniejszy ruch na analizowanym rynku. Najważniejszą cechą histogramu jest jego nachylenie. Jeżeli kolejne słupki rosną histogram jest skierowany w górę, jeżeli ostatni słupek jest niższy od poprzedniego histogram jest skierowany w dół. Nachylenie histogramu MACD identyfikuje grupę silniejszą. Dopóki nachylenie histogramu jest zgodne z kierunkiem ruchu cen, nasze pozycje są bezpieczne.

MACD

Rys. Identyfikacja spadków na podstawie histogramu MACD.

MACD.1JPG

Rys. Identyfikacja wzrostów na podstawie histogramu MACD.

Histogram MACD przekazuje inwestorowi dwa rodzaje sygnałów inwestycyjnych. Pierwszym z nich jest nachylenie histogramu. Jak widzimy na rysunkach Najlepszą okazję do sprzedaży „krótko” mamy, gdy histogram znajduje się powyżej linii 0 i zaczyna zniżkować. Z kolej kupujemy, gdy histogram znajduje się poniżej linii 0 i zaczyna rosnąć.

MACD.2JPG

Rys. Fałszywe sygnały MACD w trendzie horyzontalnym.

Jak już zaznaczyliśmy, wskaźniki dają wiele fałszywych sygnałów w trendzie horyzontalnym. Podobnie jest ze wskaźnikiem MACD. Jak widzimy na rysunku nachylenie histogramu MACD sugeruje silne spadki, podczas gdy ceny utrzymują się przez długi okres na niezmienionym poziomie. Gdy tylko stwierdzisz trend horyzontalny, najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie się z danej pozycji lub posługiwanie się podczas gry wyłącznie oscylatoramy.

Najsilniejszym sygnałem na dowolnym rynku, są dywergencje pomiędzy ceną a histogramem MACD. Pojawiają się bardzo rzadko, ale identyfikują punkty zwrotne. Więcej na temat dywergencji można dowiedzieć się na stronie dywergencja.

Zobacz także interesujące frazy:

  • wskaźnik macd,
  • macd wskaźnik,
  • histogram macd